Ersättning vid personskada

Den skadade har ofta rätt till kostnadsfritt biträde av ombud i skaderegleringen efter en trafikskada.

En trafikolycka är något som de flesta är inblandade i någon gång under livet. I de allra flesta fall klarar sid de inblandade utan personskador, men ibland går det värre. I värsta fall kan olyckan få förödande konsekvenser som påverkar den skadades tillvaro för alltid.

Om du som förare eller passagerare drabbas av personskada till följd av en trafikolycka regleras skadan av försäkringsbolaget för den bil som du befunnit dig i. För fotgängare och cyklister som skadar sig i en olycka där en bil är inblandad, är det bilens försäkringsbolag som reglerar skadan. I personskaderegleringen efter en trafikskada har du rätt till kostnadsfritt biträde av ett ombud som hjälper dig att få rätt ersättning om det anses finnas ett behov. Ett behov anses ofta när det är fråga om allvarliga skador eller om ersättningsfrågan är komplicerad. Den skadades rätt till kostnadsfritt biträde av ombud var tidigare reglerad direkt i lagtexten. Numera ska försäkringsbolagen stå för den skadades kostnader för ombud i skaderegleringen om behov föreligger.

Ett gott råd är därför att, om du råkar ut för en personskada där ett motordrivet fordon är inblandat, alltid kontakta en specialist inom trafikskaderätt som kan bedöma om du har rätt att företrädas av ett ombud på försäkringsbolagets bekostnad. Bedömningen brukar gå att göra efter ett kortare telefonsamtal.

(Källa: advokat Andreas Israelsson, LEX Advokatbyrå)

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.