Trafikförsäkringsföreningen

Om man äger ett fordon som inte har trafikförsäkring - men heller inte har ställt av eller avregistrerat det - bryter man mot lagen. Då får man kravbrev från Trafikförsäkringsföreningen och måste betala en sk trafikförsäkringsavgift. För varje dag som fordonet är oförsäkrat måste ägaren betala denna avgift och det gäller redan från första dagen man är ny ägare till fordonet.

Varför är trafikförsäkringsavgiften så hög?

Avgiften är väldigt hög jämfört med vad det kostar att teckna en trafikförsäkring. Om man t ex har en personbil oförsäkrad måste man betala cirka 180kr/dag i avgift. Tecknar man en trafikförsäkring kostar det bara runt 3 kr/dag. Exakt hur stor avgiften är för olika fordon kan man se på Trafikförsäkringsföreningens hemsida.

För vissa fordon, t ex moped klass 2, tas det inte ut någon avgift. I stället riskerar ägaren att få betala böter.

Trots att det är lag på trafikförsäkring, finns det omkring 60 000 oförsäkrade bilar på de svenska vägarna. Dessa fordon skadar personer och egendom för flera hundra miljoner kronor per år. Men eftersom fordonen inte har någon försäkring, finns det heller inget försäkringsbolag som kan betala ut ersättning till de människor som råkat illa ut.

För att de som drabbats inte ska stå helt utan hjälp, finns Trafikförsäkringsföreningen. Avgiften som de oförsäkrade måste betala in, används till att ersätta de som skadats eller fått något förstört av ett oförsäkrat fordon.

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.