Projekt

Bältesanvändning i utvalda kommuner och bland förare av mindre hantverksbilar

Syftet är att öka bältesanvändningen i kommuner där tidigare mätningar visat på lägre bältesanvändning än övriga landet.

Då det finns indikationer som visar att bältesanvändningen är extra låg i mindre hantverksbilar planeras extra mätningar samt dialog med lokala Näringslivsnätverk. Preliminärt genomförs verksamhet i Härjedalen, Härnösand, Kalix, Ockelbo, Robertsfors och Vansbro.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2020-12-31.

För mer information kontakta Mona-lill Landström.
E-post

Bältesanvändning i utvalda kommuner och bland förare av mindre hantverksbilar

2020-02-01