Projekt

Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon - fallstudie av effekter

Projektets syfte är att genom en fallstudie undersöka hur riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon påverkar riskmedvetenheten och se om det leder till reflektion över egen attityd och eget beteende.

NTF skapar en heldagsutbildning som innehåller både teoretiska och praktiska moment. Områden som behandlas är hastighet, trötthet, distraktion, stress, bältesanvändning, förarbeteende, säkerhetskulturer mm. Metodiken kommer att vara inspirerad av hur riskutbildning genomförs för bil och motorcykel. Utbildningen genomförs på Stora Holm Trafikövningsplats i Göteborg. Två utbildningsdagar genomförs med 10-12 förare per tillfälle. Utbildningen utvärderas genom enkät och intervjuer.

Projektet är finansierat av Trafikverkets skyltfond och pågår fram till 2019-12-31.

För mer information kontakta Malin Lundgren.
E-post

Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon - fallstudie av effekter

2019-08-15