Projekt

Trafiksäkerhet för seniorer

I nära samverkan med PRO, SPF Seniorerna samt SKPF Pensionärerna arbetar NTF för att öka kunskapen om trafik och trafiksäkerhet för seniorer i trafiken.

Tillsammans med pensionärsorganisationerna genomförs cirka 25 trafikombudsutbildningar på regional nivå för att vidmakthålla det stora engagemanget som kommit fram vid tidigare utbildningar.

Utbildningarna kommer att innehålla uppdaterade och aktuella informationer som berör den allt mer växande målgruppen. I slutet av året tas kontakt med samtliga utbildade för att utvärdera hur kunskapen spridits och hur materialet har använts i de lokala pensionärsföreningarna och av deras medlemmar.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2019-12-31.

För mer information kontakta Lars-Eric Abrahamsson.
E-post

Trafiksäkerhet för seniorer

2019-01-01