Projekt

NTF:s konsumentinformation

NTF ska alltid ha relevant information om produkter och tjänster inom trafiksäkerhetsområdet. Hemsidan ska ha information som hjälper konsumenterna i sina trafiksäkerhetsval och vara den självklara plattformen för dessa frågor.

NTF fortsätter att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenterna kan maila in frågor till NTF (konsument@ntf.se), som svarar på alla frågor samt publicerar relevanta frågor av allmänintresse.

NTF visualiserar området Barn i bil genom att presentera fakta på ett lättillgängligt sätt via bland annat bilder och filmer.

NTF återpublicerar området Säker trafikmiljö på NTF:s konsumentsida.

NTF fortsätter att utveckla området Lagar och regler.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2021-01-31.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

NTF:s konsumentinformation

2020-02-01