Projekt

NTF Konsument

Syftet med projektet är att ge konsumenter stöd i val av trafiksäkra produkter, tjänster och trafikmiljöer.

NTF Konsument ska alltid ha relevant information om produkter och tjänster inom trafiksäkerhetsområdet. Hemsidan ska ha information som hjälper konsumenterna i sina trafiksäkerhetsval och vara den självklara plattformen för dessa frågor. NTF fortsätter att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras.

Konsumenter kan e-posta in frågor till NTF eller via Facebook. Vi svarar på alla frågor samt publicerar relevanta frågor av allmänintresse. NTF fortsätter den tekniska utvecklingen av sidan. Konsumentinformation sprids även via traditionell och sociala media.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2023-08-15.

För mer information kontakta Rickard Cosini. E-post

NTF Konsument

2022-08-15