Projekt

Se, kläm & prova - cykelhjälm!

Under de senaste 25 åren har antalet allvarligt skadade minskat för alla trafikslag utom ett - cykeln. Om fler använder cykelhjälm skulle många cyklisters liv kunna räddas samtidigt som färre skulle skadas med bestående men. Utöver lidandet för de drabbade ger olyckorna mycket stora kostnader för samhället. I detta projekt kommer NTF samverka med 15-20 kommuner som satsar på cykling. NTF kommer att lyfta fram behovet av att göra särskilda aktiviteter för ökad användning av cykelhjälm i kombination med kommuners insatser för bättre cykelinfrastruktur och uppmuntra fler att vilja cykla!

I samband med att kommuner genomför utåtriktade cykelaktiviteter medverkar NTF och lyfter fram säker cykling med fokus på hjälmanvändning. Exempelvis vid kommuners pop-up aktiviteter på cykelbanor, cykelaktiviteter i samband med nya satsningar på ny cykelinfrastruktur eller vid entreer till resecentrum/köpcentrum etc. NTF:s insatser bygger på att visa olika sorters moderna hjälmar som besökande får se, känna och prova.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2023-12-15.

För mer information kontakta Elisabeth Westman. E-post

Se, kläm & prova - cykelhjälm!

2023-02-15