Projekt

Huvudsaken - Morfar!

Syftet är ökad cykelhjälmsanvändning bland vuxna, framför allt inom den äldre generationen.

Projektet är ett pilotprojekt som provar metoden att få barn i åldern 7-10 år att påverka en eller flera vuxna personer, som är betydelsefulla alternativt förebilder i barnets liv, att använda cykelhjälm. Den vuxna målgruppen kan bestå av mor- eller farföräldrar, föräldrar eller annan närstående som betyder mycket för barnen i vardagen. Barnet ska ska tydliggöra hur viktig den vuxna personen är och att barnet vill att personen ska skydda sitt huvud med hjälp av en cykelhjälm i samband med cykling. Om tillåtelse medges avser NTF att lägga upp inskickade bilder på barnet och förebilden, men hjälm på huvudet, på sociala medier.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2020-06-30.

För mer information kontakta Elisabeth Westman.
E-post

Huvudsaken - Morfar!

2019-09-16