Projekt

Lokala forum för samverkan för ökad säker cykling

Syftet är att prova en metod för att stärka det lokala arbetet för en ökad och säker cykeltrafik.

Det finns olika nationella arenor för en ökad och säker cykling, men detta är mer ovanligt på lokal nivå.

NTF tar reda på var det finns samverkansformer inom länen och var det saknas. Därefter väljer vi tre län där vi provar att bjuda in samtliga kommuner till ett seminarium. Seminarierna ska ge deltagarna information, inspiration och utrymme för diskussioner om cykelfrågor under en dag. 

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2019-12-31.

För mer information kontakta Elisabeth Westman.
E-post

Lokala forum för samverkan för ökad säker cykling

2019-01-01