Projekt

Trafiksäkerhet för asylsökande

Syftet med verksamheten är att höja trafiksäkerheten för asylsökande i Sverige, genom att utveckla stödet till anställda och frivilliga som sprider information om svensk trafiksäkerhet till asylsökande.

NTF  har tidigare tagit fram material om svensk trafiksäkerhet, bestående av en folder och handledning till de anstäldla och frivilliga som sprider information om trafiksäkerhet till asylsökande. I detta projekt kompletteras materialet genom att NTF tar fram dialogkort att användas vid t ex språkcaféer. NTF inbjuder också anställda och frivilliga till en halv dags utbildning kring materialet, utbildningen genomförs på 2-3 platser i landet.

Projektet är finansierat av Länsstyrelsen i Jönköpings nationella stöd till Tidiga Insatser till Asylsökande, sk TIA-stöd, och pågår fram till 2020-04-30.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

Trafiksäkerhet för asylsökande

2019-08-01