Projekt

Seminarier för hållbar mobilitet

2019 genomförde NTF ett pilotprojekt i tre län med seminarier som samlade kommunala och regionala företrädare som arbetar för en ökad och säker cykling. I detta projekt utökar vi ämnesområdet till att omfatta hållbar och säker mobilitet. Förutom att främja en aktiv och säker mobilitet för gående samt cyklister kommer vi att lyfta fram och diskutera hur kombinerad mobilitet (kollektivtrafik-cykel) kan göras till ett mer attraktivt alternativ.

NTF genomför uppföljande seminarier i de tre länen från pilotprojektet 2019, dvs. Västmanland, Fyrbodal och Västernorrland. Vidare genomförs seminarier i sju ytterligare län. Syftet med projektet är att driva på utvecklingen mot en hållbar och säker mobilitet. Seminarierna fokuserar på infrastruktur, beteendeförändringar och nya kombinerade mobilitetslösningar för att styra omställningen till hållbar mobilitet utifrån lokala förutsättningar. Goda exempel från kommuner som främjar aktiv mobilitet kommer också att lyftas fram för att skapa ytterligare kraft i arbetet med aktiv mobilitet. Ökad samverkan mellan kommuner och regioner kan bidra till att fler personer kan färdas mellan orter genom en kombination av flera olika transportslag.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2023-12-15.

För mer information kontakta Elisabeth Westman. E-post

Seminarier för  hållbar mobilitet

2023-02-15