Projekt

Ökad och säker cykling

Syftet med projektet är att bidra till ökad och säker cykling och därmed såväl öka cyklandet som minska antalet dödade och allvarligt skadade cyklister.

Om fler ska vilja och kunna cykla behöver cyklingen vara säker. Ett system för säker cykling förutsätter bättre infrastruktur och underhåll, lägre hastigheter för motorfordon och utveckling av motorfordons tekniska system, samt att cyklisten använder hjälm och annan skyddsutrustning. I detta projekt vänder vi oss till målgrupper som har en central roll i arbetet för ett säkert system för cykling, nämligen ansvariga för vägutformning samt för drift och underhåll i kommuner, befintliga och potentiella cyklister.

I delprojekt ett, "De borde cykla själva!", sammanför vi cyklister och ansvariga för drift- och underhåll samt ansvariga för planering och utformning av gång- och cykelbanor i två kommuner, för att tillsammans med media cykla och samtala om underhåll och utformning av cykelbanor lokalt.

I delprojekt två, #Det som är du, lyfter vi positiva exempel på sex kommuners satsningar för ökad och säker cykling och i samband med det stöttar vi individen att ta sitt ansvar genom kampanjen #Detsomärdu.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2021-10-31.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

Ökad och säker cykling

2020-12-15