Projekt

NTF certifierad cykelhandlare

Syftet är att stärka cykelhandlare som budbärare av säker cykling.

I samband med att en ny cykel köps finns en möjlighet att informera kunden om vad som är viktigt att tänka på med den nya cykeln och om vikten av att bära hjälm. Här har cykelhandlare en viktig roll som budbärare av säker cykling. NTF har i ett tidigare projekt fört dialog med cykelhandlare om hur de kan arbeta med säker cykling. Intresset bland handlare är stort och NTF har därför valt att gå vidare med en trafiksäkerhetscertifiering av personal inom cykelbranschen.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2020-12-31.

För mer information kontakta Maria Ögren.
E-post

NTF certifierad cykelhandlare

2019-10-01