Projekt

Elrullstol i trafiken

Syftet är att bidra till att antalet elrullstolsrelaterade trafikolyckor minskar trots att antalet elrullstolar i trafiken ökar, genom att sprida kunskap och medvetenhet om vilken typ av trafikolyckor som inbegriper en elrullstol och hur de kan förebyggas.

NTF tar fram konsumentinformation om vad man ska tänkta på när man kör elrullstol i trafiken. Vi tar fram filmer och foton som gör informationen lättillgänglig och levande. Vi undersöker vilken information förskrivare, tillverkare och privata återförsäljare ger till nya elrullstolsanvändare och för en dialog med dem om hur informationen kan utvecklas.  Vi tar vidare fram och sprider en webbaserad utbildning för personer som använder elrullstol/elscooter och vi tar fram en utbildningsmodul för pensionärsorganisationers trafikombud. Vi sprider information och webbutbildning på två stora mässor som vänder sig till målgruppen. Vi tar även upp ämnet med ett fyrtiotal kommuner som ansvarar för utformning av trafikmiljön.

Projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden och pågår fram till 2021-10-31.

För mer information kontakta Katarina Bokström / Jenny Norell.
E-post

 

Elrullstol i trafiken

2019-11-01