Projekt

NTF:s konsumentinformation

NTF ska alltid ha relevant information om produkter och tjänster inom trafiksäkerhetsområdet. Hemsidan ska ha information som hjälper konsumenterna i sina trafiksäkerhetsval och vara den självklara plattformen för dessa frågor.

NTF fortsätter att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenterna kan maila in frågor till NTF (konsument@ntf.se), som svarar på alla frågor samt publicerar relevanta frågor av allmänintresse.

NTF tar fram information om cykling med barn och publicerar informationen på NTF Konsument.

NTF tar fram information om motoriserade enmansfordon och publicerar informationen på NTF Konsument.

NTF erbjuder en tjänst där man som privatperson kan "prenumerera" på information om nya lagar och ändringar i trafikförordningar.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2019-12-31.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

NTF:s konsumentinformation

2019-01-01