Projekt

Digital kommunikation med seniora trafikanter

Syftet med projektet är att öka kunskapen om trafik och trafiksäkerhet med seniora trafikanter via digitala kanaler.

För att vidmakthålla det stora engagemanget bland trafikombuden som NTF har i sitt nätverk, tar NTF fram nyhetsbrev och artiklar för sociala media till målgruppen. Kommunikationen riktar sig dels direkt till trafikombuden som en exklusiv grupp, men också för vidarebefordran från trafikombuden och pensionärsorganisationerna till deras föreningars medlemmar.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2020-12-31.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

Digital kommunikation med seniora trafikanter

2020-08-01