Projekt

NTF:s Konsumentinformation 2021

NTF ska alltid ha relevant information om produkter och tjänster inom trafiksäkerhetsområdet. Hemsidan ska ha information som hjälper konsumenterna i sina trafiksäkerhetsval och vara den självklara plattformen för dessa frågor.

NTF fortsätter att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenterna kan maila in frågor till NTF (konsument@ntf.se), som svarar på alla frågor samt publicerar relevanta frågor av allmänintresse.

NTF inleder arbetet med att ta fram en databas som beskriver olika bilars tekniska stödsystem. Arbetet ska leda fram till en marknadsöversikt där konsumenten ska kunna söka vilka bilmodeller som har vilka stödsystem.

NTF fortsätter att utveckla området Lagar och regler, som under året byter namn till Rätt och vett i trafiken. Konsumentinformationen stärks visuellt genom såväl bilder som rörligt material.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2022-01-31.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

NTF:s Konsumentinformation 2021

2021-03-11