Projekt

Ökad säkerhet för unga mopedbils- och A-traktorförare

Syftet med projektet är att öka förståelsen och kunskapen bland ungdomar och föräldrar om vad som krävs för att framföra fyrhjulig mopedbil och A-traktor på ett trafiksäkert sätt, vilket på sikt leder till färre olyckor med dessa fordon.

Allt fler ungdomar kör mopedbil och A-traktor. För att få framföra dessa fordon krävs minst ett AM-körkort. Utbildningen genomförs i sin helhet för tvåhjuliga fordon, även om ungdomen planerar att köra ett fyrhjuligt fordon. Privat övningskörning är inte tillåten.

Transportstyrelsen har planer på en översyn av föreskrifterna kring AM-behörighet och det kan komma att bli en ny kursplan som är bättre anpassad till fyrhjuliga fordon. För att ge föräldern och ungdomen med det nya AM-körkortet stöd, tar NTF fram sju filmer. Tre filmer vänder sig till dem som ska köra mopedbil, tre filmer vänder sig till dem som ska köra A-traktor och en film vänder sig till övriga trafikanter för att ge förståelse för dessa fordon och deras förare.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2023-08-31.

För mer information kontakta Cecilia Friis. E-post

Ökad säkerhet för unga mopedbils- och A-traktorförare

2022-09-01