Projekt

Tung trafik - webbseminarier för ökad trafiksäkerhet

Det övergripande syftet är att på sikt minska antalet olyckor där tung trafik är inblandad.

Projektet inleds med en webbenkät (https://sv.surveymonkey.com/r/TRB_Sakertrafik) för att ringa in trafiksäkerhetsproblemen utifrån åkeriers egna perspektiv. I nära samarbete med TRB Sverige inbjuds deras medlemmar till tolv mindre webbseminarier. Seminarierna ska framför allt leda till att en dialog startar kring hur trafiksäkerheten ska kunna förbättras för den tunga trafiken.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2020-12-31.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

Tung trafik - webbseminarier för ökad trafiksäkerhet

2020-08-01