Projekt

Ungdomars intresse för säkra, hälsosamma och klimateffektiva resor

Syftet med projektet är att ta reda på ungdomars intresse för säkra, hälsosamma och klimateffektiva resor.

Ungdomsfullmäktige, ungdomsråd eller liknande finns för att fånga upp ungdomars önskemål och synpunkter i ett flertal kommuner. Ungdomsfullmäktige/-råd består vanligtvis av 20-30 ungdomar från kommunens högstadieskolor och gymnasiet.

NTF i Skåne och Västmanland genomför ett pilotprojekt i fyra kommuner där vi samarbetar med ungdomsfullmäktige/-råd för att ta reda på ungdomars intresse för säkra, hälsosamma och klimateffektiva resor. I samråd med kommunens samordnare för ungdomsfullmäktige/-råd genomför vi fokusgruppsintervjuer med representanter i respektive kommun.

Utifrån svaren i fokusgruppsintervjuerna träffar NTF och representanter för ungdomsfullmäktige/-råd trafikplanerare eller andra ansvariga i berörda kommuner för att diskutera ungdomarnas synpunkter och förslag.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2021-12-15.

För mer information kontakta Elisabeth Westman.
E-post

Ungdomars intresse för säkra, hälsosamma och klimateffektiva resor

2020-12-31