Projekt

Återkallande av körkort i samband med körkort - nationell workshop

Projektets syfte är att öka den allmänna kunskapen om återkallande av körkort i samband med sjukdom samt slå hål på myten om allmänna trafiksäkerhetsproblem med äldre motorfordonsförare. Syftet är vidare att lyfta frågan nationellt för att bygga på kunskapen inom både pensionärsföreningarna och NTF inför framtida utbildningar av seniorer.

I projektets inledande skede samlas kunskap från tidigare forskning och genom en enkät till personer som har erfarenheter av återkallande av körkort i samband med sjukdom - antingen sitt eget körkort eller en väns/ anhörigs. Enkäten besvaras under september, https://sv.surveymonkey.com/r/aterkallande_av_korkort.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Skyltfonden och pågår fram till 2020-12-31.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

Återkallande av körkort i samband med körkort - nationell workshop

2020-08-01