Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Johan Gustafsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Däckutbildning".

Utbildningscertifikat

002 74 2017

Johan Gustafsson

Däckutbildning

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Däck o bilcenter
  • Kommun: Mjölby

Certifierad sedan 2017-01-27

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare