Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Tobias Karlsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 512 2022

Tobias Karlsson

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Ahlberg Bil Asarum
  • Kommun: 374 51 Asarum

Certifierad sedan 2022-04-27

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare