Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Thomas Nilsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 379 2021

Thomas Nilsson

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Cykel & Fritid AB
  • Kommun: Mjölby

Certifierad sedan 2021-12-18

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare