Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Louise Lifvenborg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 441 2022

Louise Lifvenborg

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilia Almedal
  • Kommun: 421 32 Västra Frölunda

Certifierad sedan 2022-02-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare