Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Jonny Eriksson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 453 2022

Jonny Eriksson

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilia Personbilar AB Segeltorp 26055
  • Kommun: 131 48 Nacka

Certifierad sedan 2022-03-07

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare