Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Emil Sundqvist efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 286 2020

Emil Sundqvist

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: XXL Sport & Vildmark
  • Kommun: Västerås

Certifierad sedan 2020-05-12

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare