Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Emelie Sundberg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 457 2022

Emelie Sundberg

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilia Personbilar AB Haninge 25555
  • Kommun: 131 48 Nacka

Certifierad sedan 2022-03-11

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare