Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Jocke Wahlgren efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 369 2021

Jocke Wahlgren

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Tomas Holmqvist cykel AB
  • Kommun: Gävle

Certifierad sedan 2021-12-07

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare