Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Johannes Heinonen efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 386 2022

Johannes Heinonen

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Sigge Cykel
  • Kommun: vällingby

Certifierad sedan 2022-01-06

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare