Utbildningscertifikat

Härmed intygas att dennis larsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 298 2020

dennis larsson

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Staffanstorps Cykelaffär AB
  • Kommun: staffanstorp

Certifierad sedan 2020-10-15

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare