Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Niclas Eidvall efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 509 2022

Niclas Eidvall

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Tage Rejmes i Örebro Bil AB Center/Filial 565
  • Kommun: 703 69 Örebro

Certifierad sedan 2022-04-26

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare