Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Eric Dolleus efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 397 2022

Eric Dolleus

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Bredden
  • Kommun: Upplands Väsby

Certifierad sedan 2022-01-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare