Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Sandra Christiansen efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 324 2021

Sandra Christiansen

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Big Baby AB
  • Kommun:

Certifierad sedan 2021-04-13

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare