Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Jimmy Carsk efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 408 2022

Jimmy Carsk

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema i Linköping
  • Kommun: Linköping

Certifierad sedan 2022-02-02

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare