Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Alexander Ehrlin efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 383 2021

Alexander Ehrlin

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Sportson Örebro
  • Kommun: Örebro

Certifierad sedan 2021-12-21

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare