Utbildningscertifikat

Härmed intygas att linus andersson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 253 2018

linus andersson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: mekonomenkungsbacka
  • Kommun: kungsbacka

Certifierad sedan 2018-01-23

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare