Utbildningscertifikat

Härmed intygas att remi andersen efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 287 2020

remi andersen

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: xxl
  • Kommun: Västerås

Certifierad sedan 2020-05-12

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare