Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Christian Wieczorek efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 251 2018

Christian Wieczorek

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: -
  • Kommun: -

Certifierad sedan 2018-01-16

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare