Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Sofie Fåglum efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 308 2020

Sofie Fåglum

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Racerdepån
  • Kommun: Falköping

Certifierad sedan 2020-11-04

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare