Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Susanne Johansson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil (Volvo Cars)".

Utbildningscertifikat

005 436 2022

Susanne Johansson

Barn i bil (Volvo Cars)

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Helmia Bil AB Filial Sunne 557
  • Kommun: 650 05 Karlstad

Certifierad sedan 2022-02-25

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare