Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Christer Lindström efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 398 2022

Christer Lindström

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema Uppsala
  • Kommun: Uppsala

Certifierad sedan 2022-01-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare