Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Sara Johansson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 258 2018

Sara Johansson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bilbolaget Nord AB
  • Kommun: Umeå

Certifierad sedan 2018-03-16

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare