Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Sofia Walldén efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 406 2022

Sofia Walldén

Säker cykling

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Biltema i Linköping
  • Kommun: Linköping

Certifierad sedan 2022-01-31

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare