Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Hannes Jonsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 281 2020

Hannes Jonsson

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: XXL Sport och Vildmark
  • Kommun: Jönköping

Certifierad sedan 2020-04-28

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare