Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Anna Wahlund efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 333 2021

Anna Wahlund

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: BigBaby
  • Kommun: Nacka

Certifierad sedan 2021-05-05

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare