Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Emma Larsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 532 2022

Emma Larsson

Barn i bil

  • Status: Certifierad
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Bonti AB
  • Kommun: Stockholm

Certifierad sedan 2022-10-01

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare