Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Petri Stoor efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 276 2020

Petri Stoor

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: XXL Sport & Vildmark AB
  • Kommun: Luleå

Certifierad sedan 2020-04-20

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare