Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Johanna Iljin efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Säker cykling".

Utbildningscertifikat

004 292 2020

Johanna Iljin

Säker cykling

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: XXL Sport och Vildmark
  • Kommun: Göteborg

Certifierad sedan 2020-06-02

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare